program

Apr

24

-

Apr

26

Álom hava

Snevani snegovi

2016, istorijski, Srbija, Mađarska, 50 min

Režija: Zoltan Bičkei

Glumci: Nandor Silađi, Friđes Kovač, Mikloš B. Sekelj, Janoš Merč, Žolt Danielfi, Natalia Vicei

Vreme emitovanja: 17h 20h

Trailer

partneri
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor